Ziekenhuizen vooral negatief in online nieuws

[Nijmegen 23 maart 2010] De Engelse waarheid ‘bad news travels fast’, geldt ook voor online nieuws met betrekking tot ziekenhuizen. Ziekenhuizen komen vooral in de spotlight door negatieve berichten op nieuws- blog- en social media websites. Positieve berichten scoren slechter. In de top 5 van meest genoemde ziekenhuizen in de online berichtgeving, is gemiddeld slechts 23% van de berichtgeving positief. Dit blijkt uit onderzoek van Clipit – specialist in online media monitoring.

Pieken voornamelijk negatief

In de afgelopen twee maanden werd de online berichtgeving rondom Nederlandse ziekenhuizen geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat voornamelijk negatieve berichtgeving snel door andere online media overgenomen wordt. Positief nieuws scoort veel slechter.

ziekenhuizen vooral negatief in online nieuws

Fig. 1 Trend hoeveelheid online berichtgeving ziekenhuizen 10-1-2010 tot 10-3-2010

Postcodebeleid zorgt voor negatieve piek

Rond 23 januari kwam naar buiten dat het AZM hooggespecialiseerde hulp aan patiënten op grond van hun postcode weigerden. Hierop volgde grote opschudding door Kamervragen.

Op 12 februari werd door de NMa bevestigd dat onaangekondigde bezoeken waren gepleegd bij Amsterdamse ziekenhuizen, waaronder het AMC.

De sentiment trend van het AZM in figuur 2 laat zien dat de online berichtgeving rond de inval van de NMa in Amsterdamse ziekenhuizen relatief veel negatiever voor het AZM was dan de berichtgeving die het postcodebeleid eerder veroorzaakte. De invallen in Amsterdam liet veel journalisten refereren aan het Maastrichtse ziekenhuis.

ziekenhuizen vooral negatief in online nieuws 2

Fig. 2 Sentiment trend online berichtgeving Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) 23-1-2010 tot 13-2-2010

Geweld veroorzaakt veel negatieve berichtgeving

Andere pieken ontstonden o.a. door geweldszaken in de ziekenhuizen UMC St. Radboud in Nijmegen en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom.

Top 5 Ziekenhuizen in Online nieuws

De top 5 van ziekenhuizen die het meest voorkwamen in de online berichtgeving van 10 januari tot 10 maart 2010 staat in tabel 1. Opvallend is dat deze ziekenhuizen allemaal – met uitzondering van Ziekenhuis Lievensberg – veel in het nieuws kwamen door berichten met een negatieve toon. Ziekenhuis Lievensberg kwam in het nieuws door een Marokkaanse familie die het verplegend personeel dwong een reeds overleden familielid te blijven reanimeren. Het sentiment dat bij de berichtgeving over dit onderwerp ontstond, was echter gematigd positief.

Tabel 1. Top 5 Nederlandse Ziekenhuizen in online berichtgeving (aantallen)
Aantal berichten Negatief Neutraal Positief
1. UMC St. Radboud 1.799 46,4% 43,7% 9,7%
2. Academisch Medisch Centrum 1.085 23,1% 51,2% 25,7%
3. Lievensberg Ziekenhuis 1.005 11,0% 36,3% 52,6%
4. VU Medisch Centrum 993 11,0% 61,5% 27,4%
5. Academisch Ziekenhuis Maastricht 897 46,2% 43,0% 10,6%

UMC St. Radboud is tijdens de onderzoeksperiode in 1799 berichten genoemd en staat daarmee op 1. 9,7% van de online berichtgeving van het UMC St. Radboud was positief en 43,7% neutraal. Door een geweldszaak, waarbij medewerkers van het ziekenhuis werden bedreigd, was maar liefst 46,4% van de totale berichtgeving negatief.

Ook het Academisch Ziekenhuis Maastricht scoorde met 23,1% negatieve berichtgeving slechter dan het gemiddelde. Dit ziekenhuis kwam in het nieuws vanwege het postodebeleid dat zij bleken te voeren.

Slecht nieuws verspreidt zich dus sneller dan ‘positief nieuws’.

In tabel 2 staat de top 5 Ziekenhuizen die het meest negatief in de online berichtgeving naar voren kwamen. Het Sint Jans Gasthuis te Weert scoorde het slechtst, maar liefst 71,4% van de berichtgeving was negatief.

Tabel 2. Top 5 Nederlandse Ziekenhuizen meest negatief in online berichtgeving
Negatieve berichtgeving
1. Sint Jans Gasthuis 71,4%
2. Amphia Ziekenhuis 50,3%
3. UMC St. Radboud 46,4%
4. Academisch Ziekenhuis Maastricht 46,3%
5. Wilhelmina Ziekenhuis Assen 40,6%

Volgens een schatting van Gerard Davelaar van eHealthsolutions steekt maar liefst 90% van de ziekenhuizen de kop in het zand wat betreft reputatiemanagement en online media monitoring.

Advies aan ziekenhuizen

“De analyse van Clipit laat zien dat het monitoren van online media cruciaal is op het gebied van imago en reputatiemanagement. Internet wordt steeds meer een platform waarop consumenten discussiëren over nieuws. Zij beïnvloeden de online berichtgeving daardoor steeds meer. Instellingen en bedrijven krijgen hierdoor steeds minder controle over hun bedrijfsimago. Het monitoren van buzz omtrent een ziekenhuis of een kwestie is stap 1 in het managen of voorkomen van een crisis. Juist social media en blogs laten zien wat er leeft rond de instelling. Dáár moet ingrijpen beginnen.”

Voor de continuïteit van ziekenhuizen is het niet alleen belangrijk dat er snel op negatief nieuws wordt ingespeeld met een duidelijk crisismanagementplan. “Positief nieuws moet ook zeker worden gestimuleerd, bijvoorbeeld met PR-acties”, aldus Gerard Davelaar van eHealth Solutions.

Over Clipit

Clipit maakt de online berichtgeving inzichtelijk en monitoort dagelijks meer dan 8.000 online bronnen: van nieuwssites tot weblogs, discussiefora en social media, zoals Twitter. Clipit werkt voor honderden grote organisaties zoals Unilever, Vodafone, Apple, Hyves en TomTom.

Over Davelaar eHealth Solutions BV

Gerard Davelaar adviseert organisaties in de zorg op het gebied van o.a. internetmarketing en de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten. davelaar@ehealthsolutions.nl

Deel dit:
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn